Kérjük Látogatóinkat, hogy alaposan olvassák el az alábbi útmutatót, amely a jelen honlap és az abban található valamennyi anyag használatára vonatkozik.

SZERZŐI JOG

A Do-Ma Bt weboldalait információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és üzemelteti. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos minden jog gyakorlására az Do-Ma Bt kizárólagosan jogosult. Tilos a weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a Do-Ma Bt előzetes írásos engedélye nélkül. A Do-Ma Bt, amennyiben a weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, előzetes – de nem kizárólagos, és nem átruházható – felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására terjed ki.

VÉDJEGYEK FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYE

A weboldalakon található árujelzők, márkanevek, logók mind szöveges, mind ábrás formában védjegy- és egyéb jogi oltalmat élveznek. Az oltalom jogosultja a Do-Ma Bt. A weboldalakon látható megjelölések egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Do-Ma Bt előzetes, külön írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, az iparjogvédelmi, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A VÁLTOZTATÁS JOGA

A Do-Ma Bt fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Do-Ma Bt nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen. A Do-Ma Bt nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Do-Ma Bt-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

ADATVÉDELEM – INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

A Do-Ma Bt tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt, például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe alapján. A Do-Ma Bt kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím) amennyiben Ön megadta azokat. A Do-Ma Bt kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. A Do-Ma Bt-nek nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek – vagy más személyek – által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről, illetve saját maguk alkalmazzákék a számítógépes programok által biztosított hozzáférési korlátozásokat. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az info@domaclean.hu címre. Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait – az Ön ellenkező kikötése hiányában, és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül – a Do-Ma Bt az alábbiak szerint használhatja fel:

• A márkáinkkal kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, minta küldésére vagy hírlevél küldésre, termékekszolgáltatások ajánlására).

• Más cégekkel közösen termékekszolgáltatások ajánlására.

Lehetséges, hogy feldolgozásra illetve elemzésre kiadjuk személyes adatait más cégeknek, egyszerűen azért, hogy minél jobban megismerjük igényeit, illetve javítsuk honlapunk szolgáltatásait és termékeinkszolgáltatásaink minőségét. Ha termékmintákat vagy egyéb küldeményeket postázunk Önnek, ugyancsak ki kell adnunk adatait más cégeknek annak érdekében, hogy zökkenőmentesen és minél előbb hozzájusson küldeményünkhöz. Ezen szállítók és egyéb cégek a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák az Ön személyes adatait. Kérjük vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elő nekünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK, MELYEKET FELHASZNÁLHATUNK

Talán hallott már az ún. cookie-król vagy sütikről. Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni. Emellett szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben, amikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb web-élményt és hatékony információs forrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

AZ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGA

Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

KAPCSOLODÓ HONLAPOK

A Do-Ma Bt honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Do-Ma Bt csupán hozzáférést közvetít, azonban sem az Do-Ma Bt, sem az alkalmazottaik, sem a megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Do-Ma Bt tagja, alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta. Amennyiben Ön kapcsolódó honlapról a Do-Ma Bt honlapjára szeretne visszajutni, akkor vagy a “back”, “vissza” gombokkal/nyilakkal, vagy az adott honlap domain nevének begépelésével jut vissza.

BIZTONSÁG

A Do-Ma Bt minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak egyes személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. A jelen jogi tájékoztatóban írt adatkezelési, titoktartási és biztonsági nyilatkozat csak a Do-Ma Bt weboldalaira, és csak az általa befolyásolható körre vonatkozik.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A látogatók a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Do-Ma Bt az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt a Do-Ma Bt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta. A Do-Ma Bt a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért az előző mondatban írt felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

JOGVITÁK

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.